Urzędy i instytucje

Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach
ul. Szkolna 10
77-140 Kołczygłowy
tel. 59 821 35 23
e-mail: gok@kolczyglowy.pl

Zespół Szkół w Kołczygłowach
ul. Szkolna 10
77-140 Kołczygłowy
tel. 59 821 34 16
e-mail:  spkolczyglowy@epf.pl

Zespół Szkół w Łubnie
Łubno 22
77-140 Kołczygłowy
tel. 59 821 37 15
e-maila:  zswl@wp.pl
www.zslubno.superszkolna.pl

Gminne Przedszkole w Kołczygłowach
ul. Słupska 54
77-140 Kołczygłowy
tel. 59 821 33 85
e-mail: przedszkole@kolczyglowy.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 1
77-140 Kołczygłowy
tel. 59 821 35 23
e-mail: bibliokolczyglowy@wp.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Słupska 56
77-140 Kołczygłowy,
tel.: 59 821 32 32
e-mail gops.kolczyglowy.spr@wp.pl