Straż

Skład Zarządu Gminnego ZOSP RP w Kołczygłowach na kadencję 2016 – 2020

Prezes Henryk Werra OSP Kołczygłowy
Wiceprezes Stefan Radawiec OSP Łubno
Wiceprezes Kazimierz Żywicki OSP Gałąźnia Wielka
Komendant Gminny Mirosław Krause OSP Wierszyno
Sekretarz Jacek Roguski OSP Kołczygłowy
Skarbnik Olgierd Maciejewski OSP Kołczygłowy
Członek Prezydium Wacław Kozłowski OSP Kołczygłowy
Członek Leszek Mucha OSP Łubno
Członek Czesław Pawlik OSP Kołczygłowy
Członek Zbigniew Adamczyk OSP Wierszyno
Członek Mirosław Kukliński OSP Gałąźnia Wielka

 

Władza w jednostkach OSP na kadencję 2016 – 2020

Jednostka OSP Prezes Naczelnik
OSP Kołczygłowy Jacek Roguski Czesław Pawlik
OSP Łubno Leszek Mucha Stefan Radawiec
OSP Wierszyno Mirosław Krause Zbigniew Adamczyk
OSP Gałąźnia Wielka Kazimierz Żywicki Mirosław Kukliński

 

Wydatki poniesione na ochronę przeciwpożarową w latach 2011 – 2016

Rok Kwota (zł)
2011 89.833,00
2012 136.418,00
2013 137.587,00
2014 177.918,00
2015 191.406,00
2016 321.439,00