Projekty unijne

8 grudnia 2017

„BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU WODNO – KANALIZACYJNEGO NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ KOŁCZYGŁOWY”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu „Rozwój infrastruktury technicznej oraz poprawę warunków życia mieszkańców poprzez budowę i przebudowę systemu wodno – kanalizacyjnego w 4 miejscowościach Gminy Kołczygłowy” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


„BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU WODNO – KANALIZACYJNEGO NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ KOŁCZYGŁOWY”

1. Program operacyjny – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2. Działanie – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
3. Poddziałanie – „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
4.Typ operacji – Gospodarka wodno - ściekowa

BENEFICJENT: Gmina Kołczygłowy
TYTUŁ PROJEKJTU: Budowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy
OPIS PROJEKTU:
Przedmiotem projektu jest realizacja trzech zadań inwestycyjnych o charakterze budowlanym. Zakres rzeczowo - finansowy projektu dotyczy budowy biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Gałąźnia Mała, modernizacji oczyszczalni ścieków w Gałąźni Wielkiej, a także budowy sieci wodociągowej Łobzowo - Wądół. W zakres operacji wchodzą również wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji prac budowlanych.

OKRES REALIZACJI: od 13-11-2017 do 30-09-2018

CELE PROJEKTU:
Rozwój infrastruktury technicznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę i przebudowę systemu wodno – kanalizacyjnego w 4 miejscowościach Gminy Kołczygłowy
PLANOWANE WYNIKI OPERACJI (WSKAŹNIKI PROJEKTU):

  • Budowa 1,273 km sieci wodociągowej (wskaźnik: zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę)
  • Budowa 3,297 km sieci kanalizacji sanitarnej (wskaźnik: systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych)
  • Budowa 1 szt. oczyszczalni ścieków (wskaźnik: oczyszczalnie ścieków)
  • Przebudowa 1 szt. oczyszczalni ścieków (wskaźnik: oczyszczalnie ścieków)

MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU:
WARTOŚĆ OGÓŁEM: 2 476 829,11 zł
WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 2 008 937,77 zł
DOFINANSOWANIE UE: 1 278 287,00 zł – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
POZIOM DOFINANSOWANIA (%): 63,63%
WKŁAD WŁASNY: 730 650,77 zł
WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE (podatek VAT): 467 891,34 zł

 
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach, statystycznych i w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.