Planowanie przestrzenne

Moduł Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego prezentuje obowiązujące plany dla określonego obszaru gminy.

Nazwa planu
Numer uchwały Rady Gminy Kołczyglowy
M.P. Barkocin - Łobzowo UCHWAŁA Nr IX/62/2011 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Barkocin i Łobzowo.
zobacz na mapie
zmiana M.P. Kołczygłowy Uchwała Nr XXVII/211/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kołczygłowy
zobacz na mapie