Gospodarka odpadami

9 lutego 2017

Zmiana wysokości stawki za gospodarowanie odpadami

Na podstawie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r., poz.250, zm. poz. 1250 ), Wójt Gminy Kołczygłowy zawiadamia, iż Rada Gminy w Kołczygłowach w dniu 10 listopada 2016 r. podjęła uchwałę Nr XVII/180/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wysokości stawki tej opłaty. Przedmiotowa uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym, zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Sposób zbierania selektywny:
1. gospodarstwo 1 osobowe – 14 zł/miesiąc,
2. gospodarstwo 2 osobowe – 22 zł/miesiąc,
3. gospodarstwo 3 osobowe – 30 zł/miesiąc,
4. gospodarstwo 4 osobowe – 38 zł/miesiąc,
5. gospodarstwo 5 i więcej osób – 45 zł/miesiąc.

Sposób zbierania zmieszany:
1. gospodarstwo 1 osobowe – 28 zł/miesiąc,
2. gospodarstwo 2 osobowe – 44 zł/miesiąc,
3. gospodarstwo 3 osobowe – 60 zł/miesiąc,
4. gospodarstwo 4 osobowe – 76 zł/miesiąc,
5. gospodarstwo 5 i więcej osób – 90 zł/miesiąc.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż Urząd Gminy dostarczył do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej z danych podanych w deklaracji.
Zawiadomienia nie zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości, wobec których Wójt Gminy Kołczygłowy wydał decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy to osób, które nie złożyły w wymaganym terminie deklaracji i Wójt Gminy Kołczygłowy wydał decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Takie osoby winny przedłożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.
Przypominamy również wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach.


Jednocześnie informujemy, iż opłatę należy uiszczać do 25 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

 
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach, statystycznych i w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.