Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierszyno.

Godziny otwarcia:
wtorek: 9:00 – 17:00
sobota: 9:00 – 17:00

W PSZOK można nieodpłatnie zostawić następujące frakcje odpadów:

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach, pokój nr 29
lub pod nr telefonu 59 821 39 12

Do pobrania