Miejsce zagospodarowania odpadów

Lp. Nazwa firmy/
imię i nazwisko przedsiębiorcy
Adres firmy/przedsiębiorcy Numer 
identyfikacji
 podatkowej
Numer 
identyfikacji
REGON
1 Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. Sierzno; 77-131 Rekowo 842-171-72-48 220597269