Aktualności

9 sierpnia 2017

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Klub Sportowy „Dolina-Speranda” pn. „Obóz sportowy dla zawodników KS Dolina Speranda”. Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.