Aktualności

18 kwietnia 2017

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Wierszyno  złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Zielona Dolina – ruch po zdrowie”. Oferta dostępna w załączniku.