Aktualności

2 sierpnia 2019

Program Czyste Powietrze

Wójt Gminy przypomina, iż w dalszym ciągu trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić
środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami domów
jednorodzinnych, osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego, jak
również do osób fizycznych, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami
wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą,
z zastrzeżeniem, że lokal został wyodrębniony do 01.01.2019 r. Dla tych Beneficjentów maksymalna
wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, będzie wyznaczana
w odniesieniu do wydzielonego lokalu mieszkalnego, a dla pozostałych – w odniesieniu do domu.

Maksymalna kwota dotacji

 • korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów
 • maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł
 • pozostałe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia przekraczające kwotę dotacji mogą zostać dofinansowane w formie pożyczki
 • minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania określone w programie
 • docieplenie przegród budynku
 • zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła

Formy dofinansowania

 • Dotacja
 • Pożyczka

Terminy

 • Realizacja programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Ważne informacje
Warunki dla wszystkich budynków

 • Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie
 • Warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 1.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu

Warunki dla nowych budynków

 • W budynku nowo budowanym finansowany jest jedynie zakup i montaż źródła ciepła wraz z przyłączami, wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych
 • Zakup nowego źródła ciepła jest możliwy jedynie w przypadku, gdy przegrody spełniają/ będą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r. (udokumentowane np. wpisem do dziennika budowy)

Szczegółowe wytyczne, w tym regulamin programu znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon

Więcej informacji można również uzyskać u pracowników Urzędu Gminy w Kołczygłowach:

Agnieszka Witek - I piętro; pokój nr 29

Rafał Stoltman - I piętro ; pokój nr 17

 
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach, statystycznych i w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.