Aktualności

11 maja 2017

Ogłoszenie o konkurskie na stanowisko Dyrektora ZS w Łubnie

Wójt Gminy Kołczygłowy ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnie.
Oferty należy składać do dnia 26 maja 2017 roku do godz. 15:00.
Szczegóły konkursu określone zostały w załączniku do Zarządzenia nr 32/2017 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnie, dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, bip.kolczyglowy.pl.