A A+ A++ A A A A A

Aktualności

7 czerwca 2019

NABÓR NA ŁAWNIKÓW

Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku działając na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) ustaliło następującą liczbę ławników, którzy mają być wybrani przez Radę Gminy Kołczygłowy na kadencję  2020-2023

- do Sądu Rejonowego w Bytowie – 1 ławnik.

 Ławnika do sądu  Rejon