Aktualności

31 lipca 2020

Konsultacje społeczne

W dniu 8 lipca 2020 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach odbyło się spotkanie – dyskusja publiczna z mieszkańcami oraz osobami zainteresowanymi dotycząca zmienianych dokumentów planistycznych gminy Kołczygłowy, wyłożonych do publicznego wglądu. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu grantowego pn. „Planowanie z mieszkańcami”, dzięki któremu gmina uzyskała środki na przeprowadzenie rozszerzonych konsultacji społecznych. Spotkanie prowadził moderator oraz urbanista opracowujący projekty zmienianych dokumentów - Pan Marek Buraczyński. Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze zmiany w dokumentach planistycznych gminy, tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kołczygłowy, oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołczygłowy. Spotkanie miało formę otwartej dyskusji, podczas której każdy mógł wyrazić swoje zdanie, powiedzieć o swoich pomysłach czy obawach. Do głównych omawianych tematów należały m.in. nowo wyznaczone w miejscowości Jezierze tereny zabudowy produkcyjnej, usług produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny urządzeń produkcyjnych z możliwością odnawialnych źródeł energii elektrycznej – ogniw fotowoltaicznych. Zainteresowanie było również elektrownią wiatrową. Ponadto Urbanista omawiał nowo wyznaczone, na terenie gminy obszary przeznaczone pod tereny usług turystycznych powstałe na wnioski inwestorów oraz obszary o dużym potencjale turystycznym wynikające ze sporządzanego na etapie procedury planistycznej opracowania ekofizjograficznego.

Jednocześnie Uczestnicy spotkania brali udział w anonimowym badaniu ankietowym. Było ono również przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach. Badanie pokazało,  iż wyznaczone przez Wójta propozycje nowych kierunków rozwoju i zagospodarowania naszej gminy, m.in. wyżej wspomniane obszary dla lokalizacji urządzeń wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii czy też tereny zabudowy turystycznej i rekreacyjnej są słusznym kierunkiem rozwoju w gminie Kołczygłowy. Tak odpowiadała zdecydowana większość ankietowanych. Badanie wykazało również, iż mieszkańcy są zainteresowani tematem planowania przestrzennego w gminie Kołczygłowy oraz zdecydowana większość ankietowanych jest za uchwalaniem nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W załączniku do wglądu treść raportu ze spotkania wraz z graficzną analizą ankiet.

Wójt Gminy Kołczygłowy, pomimo trudnego czasu pandemii, serdecznie pragnie podziękować wszystkim za przybycie na spotkanie oraz aktywne uczestnictwo w dyskusji. Ponadto z ogromną satysfakcją śmie twierdzić, iż tak liczna obecność na spotkaniu świadczy o dynamicznie wzrastającej świadomości naszego społeczeństwa związanej z planowaniem przestrzennym, z czego bardzo się cieszy.

 
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach, statystycznych i w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.