A A+ A++ A A A A A

Aktualności

25 lutego 2019

KONKURS "NASZ PATRIOTYZM"

Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkurs na najciekawsze działania promujące postawy patriotyczne ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z utrwalaniem, zwłaszcza wśród ludzi młodych, postaw patriotycznych i silnego poczucia więzi z naszym regionem i krajem.

CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • kształtowanie więzi i poczucia tożsamości narodowej,
 • wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem,
 • korzystanie z dorobku kulturowego i duchowego naszych pokoleń,
 • uświadomienia pozycji dzieci i młodzieży w tworzeniu najnowszej historii i ich zaangażowania w czasy, w jakich żyją,
 • rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego.

ZADANIA WSPÓŁORGANIZOWANE W RAMACH KONKURSU:

 • projekty edukacyjne o tematyce patriotycznej, w szczególności: warsztaty, wystawy, konkursy, „lekcje żywej historii”, olimpiady,
 • programy edukacyjne i projekty multimedialne,
 • projekty wydawnicze i badawcze z zakresu świadomości obywatelskiej, kulturowej i historycznej,
 • konferencje i seminaria,
 • rekonstrukcje historyczne odwołujące się do lokalnych tradycji,
 • widowiska i imprezy plenerowe,
 • imprezy kulturalne i sportowe upamiętniające znane postacie, w tym postacie historyczne, zasłużone dla kraju, powiatu czy gminy, itp.: zadania spełniające cele i założenia programu.


ADRESACI PROGRAMU:

 • szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatu bytowskiego,
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury, jednostki organizacyjne prowadzące działalność kulturalną oraz placówki oświatowe z terenu powiatu bytowskiego,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • organizacje pozarządowe.


OKRES REALIZACJI PROGRAMU:

 •     15 kwietnia 2019 – 15 grudnia 2019 rok

TRYB NABORU I WYBORU WNIOSKÓW ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA WSPÓŁORGANIZACJĘ ZADAŃ:

 • wnioski (w formie papierowej) na realizację zadań w ramach konkursu należy składać na formularzu wniosku, który stanowi załącznik Nr 1.1 do Regulaminu Konkursu do dnia 8 marca (piątek) 2019 r. do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Bytowie (pokój nr 106) w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „NASZ PATRIOTYZM” (decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Bytowie),
 • wnioski zawierające błędy formalne nie będą rozpatrywane,
 • za błąd formalny uznaje się:
  • brak pieczęci wnioskodawcy i podpisu osoby upoważnionej pod wnioskiem,
  • złożenie wniosku po terminie.

DO ODRZUCENIA WNIOSKU WYSTARCZY ZAISTNIENIE JEDNEJ Z WYŻEJ WYMIENIONYCH OKOLICZNOŚCI

 • wnioskodawca może zostać wezwany do korekty lub uzupełnienia wniosku w przypadku: błędów merytorycznych lub rachunkowych we wniosku,
 • złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem środków finansowych,
 • środki finansowe mogą zostać przyznane w 100%, jednak nie więcej niż 1.500 zł,
 • nie będą brane pod uwagę zadania, które zostały już dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Bytowie w 2019 roku w ramach otwartego konkursu ofert,
 • ostatecznego wyboru wniosków dokona Zarząd Powiatu Bytowskiego,
 • od decyzji Zarządu Powiatu Bytowskiego nie przysługuje odwołanie.

WARUNKI ROZLICZENIA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

 • wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanych środków finansowych na podstawie faktury wystawionej na Powiat Bytowski i opisowego sprawozdania merytorycznego ze zrealizowanego zadania.

OGŁOSZENIE KONKURSU:

 • konkurs ogłoszony zostanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bytowie www.powiatbytowski.pl, gdzie znajdzie się również pełna dokumentacja konkursowa wraz z formularzem wniosku o przyznanie środków finansowych na współorganizację danego zadania.


INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU:

 • szczegółowych informacji na temat konkursu udziela – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów, (pok. Nr 214), tel. (59) 822 8003, e-mail: m.paszylk@powiatbytowski.pl.
 
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach, statystycznych i w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.