Aktualności

20 marca 2018

Konkurs na realizację zadań publicznych

Konkurs na realizację zadań publicznych

Informujemy, iż ogłoszony został otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Konkurs skierowany jest do:
-organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
- stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego
 - spółdzielni socjalnych
 - spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:
Uprawnione podmioty mogą składać ofertę w ramach jednego z czterech priorytetów:

  1. Priorytet Małe Inicjatywy
  2. Priorytet Aktywne Społeczeństwo
  3. Priorytet Aktywni Obywatele
  4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe


Wysokość wnioskowanej dotacji:

  • w priorytetach 2-4 od 20 tys. zł do 400 tys. zł
  • w priorytecie 1 od 20 tys. zł do 1 mln zł

Wymagany wkład własny:
Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Zasady i termin składania ofert:
Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Jednakże uprawniony podmiot posiadający oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej może złożyć maksymalnie 2 dodatkowe oferty ( jedna oferta na oddział).

Termin składania ofert: od 1 marca 2018 roku do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15

Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona przez Generator Ofert FIO i nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, ani składania jej przez ePUAP.

Szczegółowe informacje na temat P FIO można uzyskać pod numerem telefonu: 785-682-200 lub na stronie internetowej: fio.niw.gov.pl

https://fio.niw.gov.pl/edycja9/index.php

 
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach, statystycznych i w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.