Aktualności

5 marca 2019

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, mogą one posiadać osobowość prawną, zarabiać pieniądze i starać się o dotacje.

Zgodnie z tą ustawą KGW powinno działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet mieszkających na wsi oraz ich rodzin. Zadaniem KGW, według ustawy ma być także dbanie o rozwój terenów wiejskich.

Jaką działalność będą mogły prowadzić KGW?

Według nowego prawa koło gospodyń wiejskich (KGW) powinny w szczególności prowadzić następującą działalność:

 • prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 • prowadzić działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • wspierać rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 • inicjować i prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • upowszechniać i rozwijać formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;
 • reprezentować interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 • rozwijać kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

KGW będzie mogło zarabiać i otrzymywać dotacje.

Ustawa wskazuje możliwość gromadzenia majątku i prowadzenia działalności gospodarczej przez koła gospodyń wiejskich.

Koła gospodyń wiejskich mogą przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Majątek KGW może powstawać także ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej czy z dochodów z majątku koła.

Co ważne, dochód z działalności KGW może być przeznaczony jedynie na realizację celów statutowych koła, za to nie może być przeznaczony do podziału między członkinie koła.

W nowym prawie przewidziano możliwość prowadzenia przez koło uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Jednak, żeby z tej formy rozliczania z fiskusem skorzystać KGW musi spełnić łącznie 3 warunki.

Po pierwsze, KGW osiągnęło przychody wyłącznie:

 • z działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji,
 • ze sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej,
 • ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
 • z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach;

Po drugie, w  roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, które wcześniej wymieniono, w wysokości do 100 000 zł. Po trzecie, koło nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 

https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html

Kto pierwszy ten lepszy – kto i kiedy może zarejestrować KGW w ARiMR?


Rząd przygotowując ustawę zaproponował, aby na terenie jednej wsi można było utworzyć tylko jedno koło gospodyń wiejskich, które korzystałoby w pełni z nowej ustawy o KGW. Podczas prac w Sejmie posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego chcieli, aby dać możliwość istnienia w jednej wiosce do dwóch kół gospodyń wiejskich. Ostatecznie jednak posłowie poparli pomysł rządowy.

Oznacza to w praktyce, że ten, kto pierwszy zarejestruje KGW, ten będzie korzystał z przywilejów przewidzianych w nowej ustawie dla kół. Inne organizacje będą musiały działać na zasadzie np. stowarzyszeń.

Żeby dane koło gospodyń wiejskich działało na podstawie nowej ustawy musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który będzie prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

W praktyce będzie odbywać się w ten sposób, że komitet założycielski danego KGW musi złożyć wniosek wraz ze statutem koła do biura powiatowego ARiMR. Koło uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisania do rejestru. 

https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

Kto i w jaki sposób może założyć koło gospodyń wiejskich?


Koło gospodyń wiejskich (KGW) może założyć co najmniej 10 osób, które ukończyły 18 lat i stale zamieszkują na obszarze wsi będącej terenem działalności koła. Założycielki koła będą miały obowiązek uchwalić statut koła oraz wybierać komitet założycielski, który będzie odpowiedzialny za rejestrację koła.

Co istotne, terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna wieś, ale może to być również kilka wsi. Na dodatek, swoje zadanie, o ile jest to konieczne, KGW może wykonywać także poza terenem swojej działalności, w tym na terytorium całej Polski i za granicą.

W działalność koła mogą angażować się także osoby, które ukończyły 13 lat i uzyskają na to zgodę rodziców lub innych opiekunów. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce struktury wspierające KGW.

Poniżej link do dokumentów niezbędnych do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich:

https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-wpisu-do-krajowego-rejestru-kol-gospodyn-wiejskich.html

 
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach, statystycznych i w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.