Font Size

Cpanel

Godziny funkcjonowania PSZOK

Czytaj więcej: Godziny funkcjonowania PSZOK

Gmina Kołczygłowy informuje mieszkańców, iż od 3 marca 2015 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierszyno będzie otwarty w każdy wtorek i sobotę w godzinach 9:00 – 17:00.  

Walne zebrania sprawozdawcze OSP

Czytaj więcej: Walne zebrania sprawozdawcze OSP

W sobotę 21 lutego 2015 r. zakończyły się walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie naszej gminy,  podsumowujące rok 2014. Na walnych zebraniach przedstawiano sprawozdania z działalności OSP za 2014 r. sprawozdania finansowe, sprawozdania komisji rewizyjnych oraz projekty planów działalności i planów finansowych na 2015 r.

Czytaj więcej: Walne zebrania sprawozdawcze OSP

Na Kartach Historii

Czytaj więcej: Na Kartach HistoriiGminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach ogłasza zbiórkę starych zdjęć i dokumentów o wartości historycznej (do 1980r.) z gminy Kołczygłowy. 

Prosimy o dostarczanie zdjęć i pocztówek przedstawiających  głównie krajobrazy, zabytki, stare domy i budynki gminy Kołczygłowy, a także mieszkańców.

Czytaj więcej: Na Kartach Historii

Zebrania sołeckie

Czytaj więcej: Zebrania sołeckie


W miesiącu lutym i marcu odbędą się zebrania sołeckie w celu wyboru sołtysa i rad sołeckich na terenie gminy Kołczygłowy.

Czytaj więcej: Zebrania sołeckie

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Łubno i Jezierze

Czytaj więcej: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Łubno i JezierzeW dniu 23 stycznia 2015 roku Gmina Kołczygłowy podpisała umowy na realizację zadań  inwestycyjnych dofinansowanych że środków unijnych w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Pierwsza operacja dotyczy „Budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Łubno”. Główny element prac stanowi wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej, w skład którego wejdą boisko do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, badmintona oraz tenisa ziemnego.

Czytaj więcej: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Łubno i Jezierze

Ogłoszenie o konsultacjach

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konsultacjach ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU

Zaprasza na konsultacje Dokumentacji Projektowej dla zadania:

"ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 209 NA ODCINKU SUCHORZE-BYTÓW"

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konsultacjach

Kontakt

Urząd Gminy Kołczygłowy

ul. Słupska 56

77-140 Kołczygłowy

tel. (59) 821 32 31

fax.  (59) 821 35 97

www.kolczyglowy.pl

mail: ug(at)kolczyglowy.pl