Font Size

Cpanel

FERIE 2016

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Wójt Gminy Kołczygłowy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Kołczygłowy w 2016 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania  w 2016 roku wynosi 70.000,00 zł.

Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Zwrot podatku akcyzowego

Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowegoUrząd Gminy w Kołczygłowach uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ( Dz.U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.), cena zwrotu podatku do 1 litra oleju napędowego  w 2016 roku wynosi 1,00 zł.

Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego

Zmiana wysokości stawki za gospodarowanie odpadami

Czytaj więcej: Zmiana wysokości stawki za gospodarowanie odpadamiNa podstawie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz.1399 -j.t.), Wójt Gminy Kołczygłowy zawiadamia, iż Rada Gminy w Kołczygłowach w dniu 9 listopada 2015 r. podjęła uchwałęNr IX/105/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wysokości stawki tej opłaty. Przedmiotowa uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Czytaj więcej: Zmiana wysokości stawki za gospodarowanie odpadami

Taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków

Gmina Kołczygłowy informuje, iż w dniu 9 listopada 2015 r. Rada Gminy w Kołczygłowach podjęła uchwałę Nr IX / 108 / 2015 w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kołczygłowy. 

W związku z powyższym zatwierdza się czas obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wymienionych w uchwale Nr   IX / 108 / 2015 Rady Gminy  Kołczygłowy z dnia 9 listopada 2015 r., od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej: Taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków

Życzenia Bożonarodzeniowe

Kontakt

Urząd Gminy Kołczygłowy

ul. Słupska 56

77-140 Kołczygłowy

tel. (59) 821 32 31

fax.  (59) 821 35 97

www.kolczyglowy.pl

mail: ug(at)kolczyglowy.pl