Menu Główne

Gmina Kołczygłowy informuje mieszkańców, iż od 20 grudnia 2014 roku do 28 lutego 2015 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierszyno będzie otwarty w każdy wtorek i sobotę w godzinach 8:00 – 16:00.

 

 

Wójt Gminy Kołczygłowy ogłosił II otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy europejskich przeznaczonych na realizację w 2014 r. zadań publicznych wpływających na rozwój Gminy Kołczygłowy w zakresie krajoznawstwa i turystyki, ochrony środowiska i wędkarstwa oraz ekologii. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w II konkursie ofert na 2014 r. wynosi 41 000,00 zł.

Więcej…

 

 

Harmonogram zebrań wiejskich w celu uchwalenia wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy na rok 2014 ze środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

- Harmonogram zebrań.

 

 

W ramach projektu „Błękitne Wakacje” realizowanym przez stowarzyszenie Loko-motywa z Czarnej Dąbrówki, w TVP publikowane są materiały promujące między innymi Gminę Kołczygłowy.
Film przedstawia ciekawe miejsca w Gminie, zwłaszcza te związane z wodą oraz inne możliwości spędzania wolnego czasu. Zapraszam wszystkich do obejrzenia. 

Więcej…