Font Size

Cpanel

Strategia Rozwoju Gminy Kołczygłowy na lata 2015 – 2022

Czytaj więcej: Strategia Rozwoju Gminy Kołczygłowy na lata 2015 – 2022

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Kołczygłowy na lata 2015-2022 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z Państwa opinią na temat aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem.

Czytaj więcej: Strategia Rozwoju Gminy Kołczygłowy na lata 2015 – 2022

Dofinansowanie domowych instalacji fotowoltaicznych

Czytaj więcej: Dofinansowanie domowych instalacji fotowoltaicznychWójt Gminy Kołczygłowy zaprasza mieszkańców na spotkanie: "Dofinansowanie domowych instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby każdego gospodarstwa domowego".

Czytaj więcej: Dofinansowanie domowych instalacji fotowoltaicznych

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Czytaj więcej: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (edycja 2015).

W związku z powyższym Gmina Kołczygłowy w porozumieniu z Powiatem Bytowski zamierza przystąpić do konkursu w ramach którego osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc finansową w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (m.in. eternit). 

Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie, pokój nr 218, tel. 59 822 80 08 lub w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach, pokój nr 21, tel. 59 821 39 14 w terminie do 8 kwietnia 2015 roku.

Czytaj więcej: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Informacja z przebiegu eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Czytaj więcej: Informacja z przebiegu eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 16 marca 2015 roku w Zespole Szkół w Łubnie odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – szczebel gminny.

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kołczygłowach.
W turnieju udział wzięło 11 uczestników w dwóch grupach wiekowych: 

Czytaj więcej: Informacja z przebiegu eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Czytaj więcej: Ogólnopolski Turniej Wiedzy PożarniczejW dniu 16 marca 2015 roku w Zespole Szkół w Łubnie odbędzie się XXXVIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”  Turniej obejmować będzie sprawdzenie wiedzy podczas testu pisemnego oraz egzaminu ustnego. 

Organizatorem turnieju na szczeblu gminnym jest Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kołczygłowach.

Godziny funkcjonowania PSZOK

Czytaj więcej: Godziny funkcjonowania PSZOK

Gmina Kołczygłowy informuje mieszkańców, iż od 3 marca 2015 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierszyno będzie otwarty w każdy wtorek i sobotę w godzinach 9:00 – 17:00.  

Kontakt

Urząd Gminy Kołczygłowy

ul. Słupska 56

77-140 Kołczygłowy

tel. (59) 821 32 31

fax.  (59) 821 35 97

www.kolczyglowy.pl

mail: ug(at)kolczyglowy.pl