Menu Główne

 

Harmonogram zebrań wiejskich w celu uchwalenia wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy na rok 2014 ze środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

- Harmonogram zebrań.

 

 

W ramach projektu „Błękitne Wakacje” realizowanym przez stowarzyszenie Loko-motywa z Czarnej Dąbrówki, w TVP publikowane są materiały promujące między innymi Gminę Kołczygłowy.
Film przedstawia ciekawe miejsca w Gminie, zwłaszcza te związane z wodą oraz inne możliwości spędzania wolnego czasu. Zapraszam wszystkich do obejrzenia. 

Więcej…

 

 

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych w związku z trwającym projektem pn."Bliżej prawa poradnictwo prawno - obywatelskie" realizowanym przez Fundację Parasol. Punkt konsultacji prawnych mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach.

Więcej…

 


Wójt Gminy Kołczygłowy ogłosza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołczygłowach.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.07.2014 r. w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołczygłowach" na adres: Urząd Gminy w Kołczygłowach, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy.

Więcej…